Concept

Iedereen zit wel eens in de trein, in de auto of loopt over straat, op die momenten vergezeld van indrukwekkende wolkenluchten. Vaak zijn die momenten voor veel mensen te schaars, er wordt klakkeloos aan voorbij gegaan. Het doel van dit project is mensen langer te laten stilstaan bij de simpele, alledaagse dingen, en daarmee het belang hiervan aan te tonen. Het Orbino-kunstwerk speelt hierin een grote rol. Het gebouw staat op een doordachte plek aan de N242 in Alkmaar en kijkt uit over de velden, (nog) ongehinderd door hoogbouw, zodat het licht en uw blik hier vrij spel hebben.

In het weekend van 5 en 6 januari 2008 zal rond het einde van de middag in Orbino de documentaire 'Hollands Licht' worden vertoond. Om u alvast een voorproefje te geven van de bekroonde documentaire, u kennis te laten maken met het onderwerp én u er bij voorbaat al in te betrekken, bestaat het toegangskaartje uit een (digitale) zelfgemaakte foto van het Hollandse licht zoals ú dat ziet; in de trein, de tuin of op straat. Meer informatie over het inleveren of insturen van uw bijdrage vindt u op de pagina 'Deelname'.

Alle inzendingen zullen na afloop van het project worden samengevoegd tot een collage dat alle verschillende percepties van de toeschouwers en bezoekers samen zal vatten. Wat is Hollands licht volgens u? Er zal in alle foto’s een overlap te vinden zijn, waardoor de collage de strekking van de film zal volgen, maar tevens u als toeschouwer
s dichter bij elkaar zal brengen. Het eindresultaat zal in de vorm van een grote collage na afloop van het project nog enkele weken te zien zijn op een nog nader te bepalen locatie.